Przejdź do treści

Przegląd samochodowy w Łodzi – co warto wiedzieć?

przegląd samochodu

Obowiązkiem każdego właściciela samochodu jest przeprowadzanie regularnego przeglądu technicznego. Przed oddaniem auta do stacji diagnostycznej warto wiedzieć, w jakie sposób wybrać najlepszą i na czym taki przegląd tak naprawdę polega.

Jak wygląda przegląd samochodu?

silnik samochoduPodczas przeglądu samochodu sprawdzany jest stan techniczny pojazdu. Jego przejście z wynikiem pozytywnym dopuszcza pojazd do ruchu drogowego, natomiast negatywny skutkuje zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego do czasu naprawy. Warto dlatego wybrać stację, oferującą kompleksowe usługi diagnostyczne oraz naprawcze, by w razie czego nie narażać się na dodatkowe koszty lawetowania pojazdu do warsztatu i z powrotem. W Łodzi wiele stacji oferuje takie usługi. Brak aktualnego przeglądu grozi karą grzywny. W przypadku pojazdów nowych przegląd należy przeprowadzić w ciągu trzech lat od pierwszej rejestracji samochodu, natomiast starsze należy sprawdzać raz do roku. Także nowe samochody wyposażone w instalację LPG należy poddawać przeglądowi co roku. Przegląd samochodu można wykonać zarówno na podstawowych i okręgowych stacjach kontroli pojazdów w Łodzi, a samo badanie dzieli się na trzy etapy. Sprawdzana jest identyfikacja pojazdu, oceniany stan wyposażenia oraz podzespołów i układów pojazdu.

przegląd samochoduPrzegląd samochodu Łódź ma na celu sprawdzenie, czy samochód spełnia wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Kontrolowane są przede wszystkim układy hamulcowy, kierowniczy i wydechowy, oświetlenie, nadwozie, zawieszenie, silnik i stan pasów bezpieczeństwa. Kontrola obejmuje także sprawdzenie obowiązkowych elementów wyposażenia – w tym gaśnicy. Podczas przeglądu wykryte mogą zostać trzy rodzaje usterek: drobne

buy amoxil online

, istotne oraz stwarzająca zagrożenie. Pierwsze z nich nie powodują wyłączenia pojazdu z ruchu drogowego, jednak nakładają na właściciela obowiązek niezwłocznego ich usunięcia. Istotne i stwarzające zagrożenie usterki powodują zatrzymanie dowodu rejestracyjnego i przekazanie go do wydziału komunikacji. Ich naprawa oraz ponowne przejście przeglądu – tym razem z wynikiem pozytywnym są podstawą do zwrócenia dowodu rejestracyjnego właścicielowi. O konieczności przeprowadzania przeglądu pojazdu wie każdy właściciel pojazdu

Buy Cialis Professional UK

, jednak nie każdy tak naprawdę rozumie, dlaczego jest on przeprowadzany oraz jakie elementy są sprawdzane.

Zaawansowany ruch drogowy, z jakim można spotkać się na co dzień, zobowiązuje kierowców do użytkowania wyłącznie bezpiecznych dla ruchu, jak i środowiska pojazdów. Wszystkie najważniejsze elementy są zatem dokładnie sprawdzane i badane pod względem bezpieczeństwa – silnik, układ hamulcowy, czy wydechowy.